โปรเอมมูร่า สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เอมมูร่าไอยรา แพลนเน็ต 061 424 9824

aimmura O5free1
aimmura x3free1
20190703_173804
1566536244735
20190703_173859
20190703_173649
16-31มีค
16-31 มีค

สอบถาม/สั่งซื้อผลิตภัณฑ์

โทร 061 424 9824

 

ซื้อ aimmura

ใบประกาศมาตรฐานวิชาชีพขายตรง

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับ สมาคมพัฒนาการขายตรงไทย

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

คุณณัชชา  คำเล็ก

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพขายตรง

ใบประกาศจรรยาบรรณ

บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด

ขอมอบใบประกาศนียบัตรฉบับนี้

เพื่อแสดงว่า

คุณณัชชา  คำเล็ก

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร จรรยาบรรณนักธุรกิจไอยรา รุ่นที่ 3

noyprofile2

ระวัง เอมมูร่า ที่อาจจะเป็นของปลอมควรซื้อจากตัวแทนบริษัท ไอยรา แพลนเน็ต เท่านั้น

  • คนขายไม่มีตัวตน หรือคนที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อ องค์กร
  • ขายในราคาที่ต่ำกว่ากำหนด
  • ต้องแสดงบัตรตัวแทนไอยรา
  • ไม่ได้ขายจากสมาชิกของบริษัทไอยรา
  • ตัวแทนต้องผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ตามที่บริษัทกำหนด

ซึ่งสินค้าที่เป็นของปลอมอาจทำให้เกิดโทษกับสุขภาพของท่านได้