fbpx
สัญญาณเตีอนโรคข้อเสื่อม

อำนาจแห่งการเยียวยาของสารเซซามิน

สัญญาณเตือนโรคข้อเสื่อม ข้ออักเสบ และกระดูกพรุน

สัญญาณเตีอนโรคข้อเสื่อม

โรคข้อเสื่อม (Osteoarthritis) เป็นโรคเรื้อรังที่เกิดจากหลายสาเหตุ  เริ่มต้นจากการสูญเสียโครงสร้างที่แข็งแรงของ

กระดูกอ่อนบริเวณข้อกระดูกที่รับน้ำหนักมาก  แล้วส่งผลกระทบต่อเนื่องเป็นลูกโซ่  รวมทั้งก่อให้เกิดการอักเสบซี่งจะเป็นตัวกระตุ้นให้มีการสร้างเอนไซม์หลายชนิดที่ทำให้กระดูกอ่อนเสื่อมสลาย  กลไกของกระดูกก็จะปรับสมดุลด้วยการสร้างกระดูกใหม่ขึ้นมาทดแทน  หรือที่เรียกว่า  กระดูกงอก  ทำให้เกิดการผิดรูปของกระดูกอย่างเห็นได้ชัดเจนในผู้ป่วยโรคข้อเสื่อม  โดยบริเวณที่มีปัญหาข้อเสื่อมได้ง่ายคือบริเวณข้อกระดูกที่รับน้ำหนักมาก เช่น หัวเข่า และกระดูกสะโพก บริเวณอื่นก็อาจมีปัญหาข้อเสื่อมได้เช่นกัน  เช่น  กระดูกคอ กระดูกบริเวณมดลูก  กระดูกเท้า  ข้อเท้า  นิ้วเท้า  และนิ้วมือ  ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อการเสื่อมสลายของกระดูกอ่อน  ได้แก่  ความอ้วน  การออกกำลังกายหนักเกินไป  การอักเสบหรือบาดเจ็บของข้อกระดูก  ขาดวิตามินดี  รวมทั้งกรรมพันธุ์

โรคข้อเสื่อมอาจไม่ทำให้ใครตาย  แต่พอเป็นแล้วก็รักษาไม่หาย  เว้นแต่จะทำการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมและมีค่าใช้จ่ายสูงมาก  และยังไม่สามารถใช้ได้ถาวรต้องผ่าตัดเปลี่ยนใหม่เมื่อข้อเทียมหมดอายุใช้งาน

ด้วยเหตุนี้เองทำให้ ศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ  ได้พยายามค้นหาวิธีป้องกันและรักษาโรคข้อเสื่อม  เพื่อหยุดยั้งการขยายตัวของผู้ป่วย ท่านจึงได้ทำการวิจัยมุ่งเน้นคิดค้นพัฒนาตัวยารักษาโรคข้อเสื่อมจากพืชสมุนไพรไทยและก็ประสบความสำเร็จเมื่อพบสารเซซามินในงาดำ  
เซซามินมีผลต่อการป้องกันและรักษาโรคข้อเสื่อมได้เป็นอย่างดี

Scroll to Top
โทรเลย