“สรรพคุณเซซามิน”บทสรุปจากการวิจัย ใช้แล้วเห็นผลจริงยืนยันจากผู้ใช้500,xxx คน โทร 081 542 8945

ป้องกันไม่ให้เซลล์มะเร็งสร้างหลอดเลือดใหม่ ทำให้ไม่สามารถดูดอาหารได้จนต้องฝ่อตายในที่สุด
กระตุ้นการสร้างสารชีวโมเลกุล IL-2 ทำให้ระบบภูมิต้านทานของร่างกายกำจัดเซลล์มะเร็งได้ดีขึ้น
ต่อต้านการอักเสบ
ลดการสร้างเซลล์สลายกระดูก